Archive for ‘heraldikk’

26.06.10

Universitetets emblem

Universitetets emblem beskrivs på profiltorget:

Emblemet viser en sittende ugle over syv fjelltopper, med ordene ”UNIVERSITAS BERGENSIS” skrevet sirkulært i versaler. En tynn sirkel kapsler inn de andre elementene og utgjør emblemets ytre kant.

Emblemet skal kun brukes i svart, grått eller hvitt, aldri i farger[*].

Denna uggla och dessa sju fjäll sätter en respektabel standard att leva upp till för både anställda och studenter. Ugglan är nämligen gudinnan Athenas (Minervas) uggla, sedan antiken en symbol för lärdom.

Den förekommer ofta i moderna akademiska sammanhang; nämnas kan Regius Professor i grekiska vid Cambridge University, som har inte ett emblem utan ett äkta heraldiskt vapen (av de vetenskapligt anställda vid brittiska universitet är endast Cambridges regii professores privilegierade med vapen, dock bara de fem ursprungliga professurerna och inte den i modern historia). Så här ser det ut i förvanskad monokrom form:

[Regius Professor] Of Greke: Per chevron argent and sable, in chief the two Greek letters Α (Alpha) and Ω (Omega) of the second, and in base a «cicado» or grasshopper of the first, on a chief gules, a lion passant guardant or, charged on the side with the letter G sable. Crest: on a wreath «silver and sables,» an owl argent, legs, beak, and ears or. Mantling gules and argent. (Fox-Davies, A Complete Guide to Heraldry, s. 588)

Och de sju fjällen? Jo dei sju fjella anspelar på staden Roms sju kullar[†]– till vilka Norske instituttets Gianicolo inte räknas, inte heller Svenska institutets mer blygsamma Pincio eller ens Vatikanen, då alla dessa höjder under republikansk tid låg utanför staden Rom.

* Utom på studenters tröjor, kaffemuggar, etc., uppenbarligen.

Anspelar på Rom, men syftar till 
Bergens ”sju berg”, förstås. Enligt uppgift
skall det ha varit Holberg som,
”Inspirert av Romas syv høyder,
ble ... den første som snakket
om «Bergens syv fjell»”. 

[Regius Professor] Of Greke: Per chevron argent and sable, in chief the two Greek letters Α (Alpha) and Ω (Omega) of the second, and in base a «cicado» or grasshopper of the first, on a chief gules, a lion passant guardant or, charged on the side with the letter G sable. Crest: on a wreath «silver and sables,» an owl argent, legs, beak, and ears or. Mantling gules and argent. (Fox-Davies, A Complete Guide to Heraldry, s. 588)
Reklamer