Archive for juli, 2014

07.07.14

Tromsø tar ordet

Synnøve+des+Bouvrie

Den nordligste professoren i klassiske fag i verden, Synnøve des Bouvrie, ansatt ved ett universitet der klassiskstudiet er truet på alvor, svarer kunnskapsministeren i Aftenposten:

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/De-klassiske-sprak-er-samlet-nok-7627290.html

 

Statsråden sier videre at han ikke er bekymret for fagenes stilling på universitetene. Dette utsagnet kunne også vært et gunstig tegn, hadde det ikke vært for hans tilføyelse at «det kan være fornuftig å samle miljøene og styrke dem, men om alle plutselig skulle bli borte samtidig, vil vi som nasjon stå fattigere igjen». Setningens «men» vekker bekymring: som om det er utelatt et premiss, at «noen miljøer må forsvinne».

Det er her jeg vil reise et brennende spørsmål. De klassiske språkene er maksimalt samlet allerede, ved de fire «bredde»-universitetene. De er grunnleggende for forskning på humanistisk kildemateriale. Hvorfor må de da ytterligere «samles»?

[…]

Måtte vi ikke ha en faglig debatt om når grensen er nådd for den faglige utarmingen? Hva med en konsekvensutredning av denne studenttellingen? Når en bare ser tall og overser at målet egentlig var å berike nasjonens kreative tankeevne gjennom den humanistiske næringen våre fag byr på. Når vi nå over natten har fått en grunnlovsparagraf som sier at nasjonens verdier fortsatt vil bygge på «den humanistiske arven». Hvem skal kunne ivareta studiet av denne arven og holde den levende om ikke studentene og forskerne innen humaniora? Vil statsråden ta stilling til om denne standardiserte nesetellingen skal få fortsette å overstyre ethvert annet argument? Studiet i de klassiske språk er samlet nok som det er, på ett universitet i hver av landets fire regioner.

 

Reklamer