Archive for mars, 2014

31.03.14

Hesiod på norsk

Gjendiktet av Bergensdoktoren Aslak Rostad!

Hesiod, Theogonien. Arbeid og dager. Skjoldet (Gyldendal)

http://www.gyldendal.no/Skjoennlitteratur/Essays-lyrikk-og-skuespill/Theogonien.-Arbeid-og-dager.-Skjoldet

http://www.nrk.no/lyd/hesiod_gresk_gudelaere_pa_norsk/495BE881F08095CB/

http://www.nrk.no/kultur/litteratur/haper-pa-renessanse-for-antikken-1.11560540

Reklamer
Stikkord: ,
21.03.14

Ny doktor i gresk i Bergen

 

*

Vi gratulerer Karl Johan Skeidsvoll med vel gjennomført forsvar av avhandlingen

A Good Artisan and Teacher in Christ: Autobiography and Episcopate in Gregory of Nazianzus

Avhandlingen tar for seg den kappadokiske biskopen Gregor av Nazianz. Gregor var, sammen med vennen Basilios av Caesarea, en av de viktige premissleverandørene for de teologiske overveielsene ved konsilet i Konstantinopel i 381, og har mye av æren for at treenighetslæren fikk sin blivende utforming. Gregor var en produktiv taler og forfatter, og han skrev et av de tidligste systematiske arbeidene om preste-/bispeembetets natur, hva som gjør en kandidat skikket, og hvordan han bør utøve gjerningen. Kallet er til syvende og sist en byrde som overgår menneskets bæreevne, og må utøves i frykt for den dom som venter. Hans mange selvbiografiske skrifter er ofte preget av kritikk mot uverdige eller dårlige geistlige, som han setter seg selv i kontrast til. Denne selvpresentasjonen, hvor teologi, morallære og embetsutøvelse flettes sammen, er en unik kilde for utviklingen av embetet på det avgjørende trehundretallet. Temaer som askese, dannelse, lederegenskaper og debattkultur blir tatt opp som egne kapitler i studien.

http://www.uib.no/nye-doktorgrader/70902/en-biskop-fra-300-tallet-skriver-om-bispeidealet

http://polupoikila.blogspot.no/