Archive for april 11th, 2013

11.04.13

Utile dulci

Johan Herman Wessel (1742–85), Digte, s. 179

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci*

Impromtu

”At gavne og fornøie,
Hav stedse det for Øie,”
Det var Horatses Ord,
Mens han var her paa Jord.
Hvad nu hans Ord maae være,
Kan andre eder lære,
Jeg lærer jer det ei;
Thi det er af min Vei.
Jeg kort kun vil berette:
Horatses Datter, Mette,
Endskiøndt hun ei var gift,
Sit Snørliv fandt for stivt.
Glad til Horats hun løber,
Og glad sin Tilstand røber:
Jeg har fornøiet mig,
Og gavnet Rom og dig.
Du snart af denne Mave
En Dattersøn skal have,
Og Rom en Borger faae,
Som gange kan og staae.
At gavne og fornøie
Jeg haver havt for Øie.
Horats blev derved rød,
Men jeg, som bleg er fød,
Jeg kan foruden Rødme
Om Nytte og om Sødme
Fortælle sligt og meer,
Som man saa ofte seer.

*) Den faar alle Stemmer, som forener det Nyttige med det Behaglige.

(Horats, Ars poetica 343.)

*

http://no.wikipedia.org/wiki/Det_Norske_Selskab

Det var en herreklubb med livlige møter med taler, sang og diskusjoner, diktresitasjoner, improvisasjoner og relativt jevne inntak av punsj. Klubben var på det mest aktive oppe i over 100 medlemmer. Klubben regnet seg som kulturkonservative, klassisister og Holberg-dyrkere. De holdt den romerske dikteren Horats høyt som et symbol på de uforgjengelige klassiske verdier i motsetning til romantikkens flyktige følelser.