Archive for april, 2012

18.04.12

Friedrich Hölderlin, ”Empedokles”

http://no.wikipedia.org/wiki/Empedokles

*

Du søker liv. Det strømmer fra jordens dyp
og glitrer en guddommelig ild mot deg.
……Og skjelvende av lengsel kaster
………du deg i kilden og Etnas flammer.

Slik smeltet også dronningens overmot
de perlene hun elsket i vin. Men du!
……Å, om du hadde vendt deg fra det
………gjærende beger og skånt din rikdom!

Dog er du hellig for meg, o dikterhelt,
som jordens egen kraft, den som rev deg bort.
……Jeg fulgte gjerne deg i dypet,
………holdt ikke kjærlighet meg tilbake.

(G. Vestrheim)

*

Du søkjer liv, du leitar, det stig og skin
ein gudomseld frå jordjupet imot deg,
……og brått, med vilt du grys i trådom,
………kastar du deg ned i Etnas logar.

Slik smelta ein gong dronningi perlor raust
i vin; og kvifor skulde ho ikkje det?
……Og hadde du ikkje ofra, diktar,
………rikdomen din i det glødde staupet!

For meg du stødt er heilag, slik jordmakti
som tok deg, er, du djerve, som slik fòr burt!
……Og gjerne, dersom elsken ikkje
………heldt meg att, fylgde eg deg i djupet.

(O. H. Hauge)

*

Das Leben suchst du, suchst, und es quillt und glänzt
Ein göttlich Feuer tief aus der Erde dir,
……Und du in schauderndem Verlangen
………Wirfst dich hinab, in des Aetna Flammen.

So schmelzt’ im Weine Perlen der Übermut
Der Königin; und mochte sie doch! hättest du
……Nur deinen Reichtum nicht, o Dichter,
………Hin in den gärenden Kelch geopfert!

Doch heilig bist du mir, wie der Erde Macht,
Die dich hinwegnahm, kühner Getöteter!
……Und folgend möcht ich in die Tiefe,
………Hielte die Liebe mich nicht, dem Helden.

*

perler i vin

Reklamer
Stikkord: ,