Archive for mai, 2011

19.05.11

Artes liberales (foredrag 26. mai)

http://no.wikipedia.org/wiki/De_frie_kunstene

Per epost fra Ronald Worley / Rune J. Falch:

Det sentrale spørsmålet da Dannelsesutvalget presenterte sin innstilling i august i 2009, var naturligvis hvordan man skal forstå begrepet dannelse i akademia i en tid hvor utdanningsløpet er blitt kortere og kanskje også mer fragmentert enn før. Utvalget valgte i sin innstilling å presentere flere ulike modeller for hvordan begrepet kan ivaretas. Enkelte tok til orde for en omstrukturering av førstesemesterstudiet (ex.phil. og ex.fac.) slik vi kjenner det idag; mens en viktig inspirasjonskilde for Bernt Hagtvets artikkel i innstillingen (pdf), er den amerikanske Liberal Arts-tradisjonen.   – Men hvor mye vet vi i Norge om Liberal Arts-modellen? Hva er den motivert av og hvilke siktemål har den? I forbindelse med FoFs PEK-prosjekt Etikk og studiekvalitet – integrering av akademiske verdier og normer i studieløpet, vil vi gjerne invitere dere til et foredrag med sikte på å få vite mer om denne tradisjonen.

Foredraget holdes 26. mai av dr. Jason Taylor fra Boston College (som neste uke besøker FoF i forbindelse med instituttets Platon-konferanse). Taylor vil foredra om Liberal Arts-modellen, da med særlig fokus på hvordan denne har vært tenkt og implementert ved to av institusjonene han har arbeidet ved i USA. Han beskriver sin bakgrunn slik:

I have a M.A. in Classics from Boston University and a Ph.D. in Philosophy from Boston College. My teaching and research are focused primarily on ancient and early modern philosophy. I am just finishing my first year in the philosophy department at Regis University. Prior to coming to Regis University, I taught for 7 years in the PULSE at Boston College, a community-based service learning program that coordinates a year of academic coursework in philosophy and theology with practical experience at a Boston area non-profit agency. Boston College and Regis University are both Jesuit universities, that is, schools broadly in the liberal arts tradition, with a distinctive commitment to integrating intellectual and personal formation and to uniting high academic achievement with service to others.”

Foredraget finner sted i rom 209, Sydnesplassen 12/13, torsdag 26. mai kl. 14.15-16.00. Det vil ha varighet av ca. 40 minutter, og dernest åpnes det for spørsmål, kommentarer og diskusjon. Foredraget er på engelsk og er åpent for alle interesserte.

Reklamer