Archive for mars, 2011

28.03.11

Kristian Göransson om Kyrenaika

Aktualiteter unnslipper man vel ikke, selv ikke som klassisk filolog. Se derfor antikkhistorikeren Kristian Göranssons sammenfattende framstilling av Kyrenaikas historie særlig dess oldtid i to artikler i Svenska Dagbladet. Kristian har selv deltatt i arkeologiske utgravninger vid Benghazi, der en gang den greske kolonien Euhesperides låg.

Se her (1) og her (2).

Vi har bara fragment av Euesperides historia bevarad i skriftliga källor, men brittisk-libyska arkeologiska utgrävningar mellan 1994 och 2007 har givit viktiga insikter i stadens dramatiska historia. Euesperides nämns i de antika källorna först på 400- talet f Kr då Herodotos berättar om perserkungen Kambyses expedition i Cyrenaika, en händelse som utspelades nästan hundra år tidigare. Herodotos, som är så detaljerad i fråga om Kyrenes grundläggning, nämner inget om Euesperides tillkomst.

Utgrävningarna av ruinerna i utkanten av Benghazi visar dock att staden grundats cirka 600–575 f Kr. Den verkar ha blomstrat tack vare omfattande handel och hantverk. Purpurfärg utvanns ur Murexsnäckan och färgade textilier tillverkades i staden. Hamnen låg i en skyddad lagun, som sedan länge slammat igen och nu heter Sebkha es-Selmani. Från Euesperides hamn får vi förmoda att silfium i olika former exporterades. Handeln med silfium var ett monopol kontrollerat av kungen av Kyrene. Silfium avbildades ofta på mynten präglade i Euesperides och de andra städerna i Cyrenaika, vilket visar denna växts ekonomiska betydelse. Omfattande fynd av amforor visar att det till staden importerades mängder av vin och olivolja från grekiska stater i Egeiska havet och inlagd fisk från Tripolitanien och Tunisien. Allt detta vittnar om en välmående stad.

Reklamer
16.03.11

Idus Martiae

… var det i går.

Max Klinger, ”Caesars Tod”

Cascas’s Dolk var den Parcernes Finger mod
Julius? Ha, den en blodig
Søn var af Cassii Lyst til
     Frihed og Cæsars
Lyst til at kyse med Sceptret
Parthens Panther og Romas
sultne Ulv.

Cassii Fædrelandskjærlighed krydsede
Cæsars Ærgjerrighed, lige
blaasorte Tordenskyer: var det
     Skjebne, om Cassi’
Svovelskye slynged’ et Lyn? om
Bruti Planer bevinged’
Cascas’s Haand? —

Henrik Wergeland, fra ”Napoleon

*

http://no.wikipedia.org/wiki/Brutus

http://no.wikipedia.org/wiki/Gaius_Cassius_Longinus

http://en.wikipedia.org/wiki/Servilius_Casca

http://no.wikipedia.org/wiki/Idus_martiae

http://latinblogg.blogspot.com/2011/03/caesaris-ultor.html

Cascas’s Dolk var den Parcernes Finger mod
Julius? Ha, den en blodig
Søn var af Cassii Lyst til
Frihed og Cæsars
Lyst til at kyse med Sceptret
Parthens Panther og Romas
sultne Ulv.

 

Cassii Fædrelandskjærlighed krydsede
Cæsars Ærgjerrighed, lige
blaasorte Tordenskyer: var det
Skjebne, om Cassi’
Svovelskye slynged’ et Lyn? om
Bruti Planer bevinged’
Cascas’s Haand? —

 

Cascas’s Dolk var den Parcernes Finger mod 

Julius? Ha, den en blodig

Søn var af Cassii Lyst til

Frihed og Cæsars

Lyst til at kyse med Sceptret

Parthens Panther og Romas

sultne Ulv.

Cassii Fædrelandskjærlighed krydsede

Cæsars Ærgjerrighed, lige

blaasorte Tordenskyer: var det

Skjebne, om Cassi’

Svovelskye slynged’ et Lyn? om

Bruti Planer bevinged’

Cascas’s Haand? —

10.03.11

Rómverja saga

Jonas Wellendorfs blogg snappar vi upp en nyhet, låt vara inte helt färsk, som är intressant även för klassiker. Här citeras från Nordisk Forskningsinstitut:

Ny udgave af Rómverja saga af Þorbjörg Helgadóttir, redaktør på Ordbog over det norrøne prosasprog. Udgivet ved Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.

Rómverja saga er en middelalderlig islandsk oversættelse af tre klassiske værker på latin, Bellum Jugurthinum og Conjuratio Catilinae af Sallust og Pharsalia af Lucan. Sagaen er overleveret i to versioner: Den ældre version, som er meget tæt på den originale oversættelse, og den yngre version, som er en forkortet og bearbejdet tekst.

Den ældre version er overleveret i et enkelt pergamenthåndskrift fra 1300-tallet. Den yngre version er overleveret i seks håndskrifter, hvoraf det ældste er fra 1300-tallet og det yngste fra 1500-tallet. Oversættelsen af den latinske tekst er sandsynligvis foretaget i forskellige faser. Tidligst oversattes Bellum Jugurthinum i anden halvdel af 1100-tallet, og hurtigt derefter oversattes de andre. Ved udgangen af århundredet var de tre oversættelser blevet sat sammen til en samlet saga om romerne, Rómverja saga, hvad der sandsynligvis skete ved det benediktinske kloster i Þingeyrar.

Ytterligare intressant kuriosa från Icelandic Web of Science:

Finally, it is worth noting that in Rómverja saga (The Saga of the Romans) … the word víkingr is used as a translation for the Latin word tyrannus, i.e. tyrant, dictator.

Det latinska ordet tyrannus är ett grekiskt låneord, som grekerna i sin tur lånade från lydiskan eller frygiskan. Ursprungligen hade det inte direkt pejorativ klang utan betydde ungefär envåldshärskare (på gott och ont, enligt forntidens synsätt). I latinet har det utanför den greciserande poesin vanligen samma nyanser som i moderna språk, men förekomsterna hos poeten Lucanus (ordet förekommer inte i de nämnda verken av Sallustius) bör möjligen förstås mer neutralt, alltså ”härskare”, åtminstone enligt Lewis & Short, A Latin Dictionary.