Archive for oktober, 2010

25.10.10

Oldtidens og middelalderens litteratur – i skandinaviske oversættelser

Anbefales!

http://skandinaviske-oversaettelser.net/

Den litterære arv fra oldtiden og middelalderen er igennem de sidste ca 500 år blevet formidlet til Norden i norske, svenske og danske oversættelser. Denne omfangsrige oversættelsesvirksomhed – særlig intens netop i de sidste årtier – udgør i sig selv en betydelig nordisk kulturarv. Filologer, historikere og forfattere har gennem tiderne lagt et kolossalt arbejde i at fortolke og gengive de gamle teksters indhold i et samtidigt sprog. Denne kulturarv bliver desværre mere og mere usynlig da mange nordiske læsere lader sig nøje med lettere tilgængelige engelske oversættelser som man fejlagtigt tror er bedre, mere videnskabelige, mere poetiske, eller lettere at forstå. Med den nærværende specialbibliografi har vi ønsket at rette opmærksomheden mod denne lange og rige nordiske teksttradition. Her kan man med enkle søgninger konstatere hvilke tekster fra tiden før 1500 der findes i norske, svenske eller danske oversættelser (fra 1500 til idag), man kan søge efter bestemte oversættere, få fyldige bibliografiske oplysninger om hver publikation m.m.

Reklamer